بسمه تعالی


پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

New researches in Islamic humanities studies

 

به استحضار می رساند دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران در مورخ ۱۴۰0/۰۵/۳۱ مجوز انتشار خود از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پروانه ۹۲۰۲۰ برای مجله "پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی" کسب کرده است. رویکرد مجله تأکید بر مسائل و موضوعات مطرح در حوزه علوم انسانی خواهد بود. پژوهشگران محترم علاقمند به مطالعه در حوزه های علوم انسانی اسلامی همچون فلسفه، معارف، عربی، فارسی، تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، کارآفرینی، گردشگری، علوم تربیتی و... می توانند مقالات برگرفته از مطالعات پژوهشی و مطالعاتی خود را به آدرس وبسایت مجله ارسال فرمایند. بدیهی است مقالات پژوهشگران محترم پس از طی فرآیند داوری و بر اساس اولویت وصول و پذیرش در شماره های در دست انتشار مجله چاپ خواهند شد.
لازم به ذکر است کلیه مقالات چاپ شده در این نشریه دارای کد اختصاصی DOI  می باشند.

 

 با تقدیم احترام
مدیر مسئول نشریه پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی

 

دوره انتشار :دو فصلنامه

انتشارات: دانشگاه لرستان

نوع مقاله های قابل انتشار: پژوهشی (Research Paper) ، مطالعه موردی(Case Study)، روش شناسی(Methodologies)، کاربردی(Applied Article ) و مفهومی(Conceptual Paper).

*زبان نشریه   :  فارسی (چکیده: انگلیسی)

 * نرخ پذیرش مقالات: حدود 30%

* نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله: الکترونیکی

* نوع گواهی پذیرش مقاله : تاریخ و  شماره انتشار ذکر نمی‌گردد

نام نرم افزار مشابهت یاب مورد استفاده برای بررسی مقالات :  همتاجو 

روش ارزیابی : دوسو ناشناس

حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف مقاله : 2 ماه

 * نحوه ارتباط با دفتر مجله : از طریق  : تماس با ما

 *  آغاز انتشار مجله : سال 1401

  دسترسی به مقالات و  دانلود آنها رایگان می‌باشد. 

 
شماره جاری: دوره 2، شماره 4، بهمن 1402 

ابر واژگان